Hijyen Eğitimi

Hijyen eğitimlerini başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlarının almaları gerekmektedir.

Portör Muayenesi kaldırılarak, portör muayenesi gerektiren işlerde hijyen eğitimi zorunlu kılınmıştır. Argeon Eğitim olarak M.E.B. onaylı Hijyen Eğitimleri vermektedir.