İlk Yardım Eğitimi

Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlk Yardımcı Eğitimlerimiz

1) Temel İlk Yardım Eğitimi: (16 saattir ve Tüm Kamu, Özel Kurum ve Kuruluşlar için zorunludur.)
2) Güncelleme Eğitimleri ( Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi 8 saattir)

İlk Yardım Eğitimleri teorik ders ve uygulamalardan oluşur. Çalışmalar, CPR maketler üzerinde uygulamalı olarak yapılır.

Sertifikalandırma: Teorik sınav ve uygulamalarda başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardımcı Sertifikası ve İlk Yardımcı Kimlik Belgesi verilmektedir.

İlk Yardım Eğitimi Ders Konuları Şunlardır:

1-Genel İlk Yardım Bilgileri
2-Olay yeri ve hasta yaralının değerlendirilmesi
3-Temel yaşam desteği
4-Kanamalarda ilk yardım ve şokta ilk yardım
5-Yaralanmalarda ilk yardım
6-Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım
7-Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
8-Bilinç bozukluklarında ilk yardım
9-Zehirlenmelerde ilk yardım
10-Hayvan ısırmalarında ilk yardım
11-Göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
12-Boğulmalarda ilk yardım
13-Hasta yaralı taşıma teknikleri